STARATELJSTVO

Starateljstvo kao oblik zaštite primenjuje se u slučajevima maloletne dece ili odraslih i ostarelih lica lišenih poslovne sposobnosti. Ovim oblikom zaštite štite se materijalni i svi drugi interesi lica koja se nalaze pod starateljstvom.
Potrebna dokumentacija za određivanje staratelja je: 

• pisani zahtev;
• fotokopija lične karte;
• izvod iz Matične knjige rođenih;
• uverenje o poslovnoj sposobnosti;
• uverenje da lice nije pod istragom;
• uverenje o radnim odnosu;
• lekarsko uverenje;
• dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava