SMEŠTAJ U PRIHVANU STANICU DECE I OMLADINE

Pravo na privremeni smeštaj u prihvatnu stanicu imaju deca i omladina starosti od 3 do 18 godina koja se nađu skitnji, prosjačenju, ili drugim slučajevima kojima je hitno potreban kratkotrajan smeštaj, obezbeđivanje smeštaja, ishrane, primene zdravstveno higijenskih mera, utvrđivanje njihovog identiteta, prebivališta kao i sačinjavanje nalaza o njihovom stanju i ponašanju i preduzimanje mere za obezbeđivanje odgovarajućeg oblika trajnog zbrinjavanja .

Boravak u prihvatnoj stanici može trajati najduže do sedam dana.

Preuzmize Pravilnik o prihvatnoj stanioci: http://www.csrsombor.org.rs/doc/PPS.pdf