POTVRDA ZA DEČJI - RODITELJSKI DODATAK

Dokumentacija za izdavanje potvrde za dečji-roditeljski dodatak :

• Zahtev za izdavanje potvrde (ukratko opisati porodičnu situaciju, navesti svoju punu adresu i adresu drugog roditelja),
• Izvod iz matične knjige rođenih za decu (ili fotokopija izvoda),
• Izvod iz matične knjige venčanih, a ako nisu venčani izvod iz matične knige rodjenih
• Izvodi iz matične knjige rođenih za roditelje dece,
• Fotokopija lične karte majke