POMOĆ I NEGA U KUĆI

Pravo na uslugu pomoći i nege u kući obezbeđuje se starim, iznemoglim i hronično obolelim licima, kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa, a u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama starih lica koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom/bolešću nisu sposobna da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške.

Prioritet u obezbeđivanju dostupnosti usluge pomoći i nege u kući imaće osobe u starijem dobu (žene starije od 60 godina, muškarci stariji od 65 godina) koje imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne nege i nadzora, a koja žive sama u domaćinstvu ili s drugim licem nesposobnim za pružanje pomoći.

Zahtev za pomoć i negu u kući podnosi se Centru za socijalni rad Sombor sa sledećom dokumentacijom:
- izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih,
- dokaz o redovnim mesečnim primanjima ostvarenim u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev,
- uverenje o imovnom stanju za sebe i srodnike obavezne na izdržavanje (Republički geodetski zavod i Poreska uprava) iz mesta rođenja i mesta prebivališta,
- uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlena lica,
- nalaz i mišljenje lekara specijaliste,
- uverenje MUP-a o prebivalištu i fotokopije ličnih karata,
- overene fotokopije zdravstvenih knjižica svih članova domaćinstva.

Po podnetom zahtevu odlučuje Centar za socijalni rad kao prvostepeni organ rešenjem.

Preuzmite Obrazac zahteva: http://www.csrsombor.org.rs/doc/zpnk.doc

Preuzmite Pravinik o pomoći u kući: http://www.csrsombor.org.rs/doc/PPNK.pdf