NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

Pravo na novčanu socijalnu pomoć ima pojedinac odnosno porodica koja nema prihode, ili ima manji prihod od minimalnog nivoa socijalne sigurnosti. 

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se dobija u centru za socijalni rad. 

Neophodna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć u skladu sa zakonom: 

• Fotokopija lični9h karata za sve punoletne članove domaćinstva
• Izvod iz matične knjige rođenih za sve članove porodice(mogu i fotokopije) 
• Uverenje o imovnom stanju iz Geozavoda Sombor (katastar) za sve članove domaćinstva
• Uverenje iz Nasiionalne službe za zapošljavanje za sve radno sposobne članove domaćinstva
• Potvrda o visini primanja za sve članove koji ostvaruju prihode, osim dečjeg i roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda
• Uverenje za decu da su na redovnom školovanju
• Uverenje nadležne filijale RFPIO da punoletni članovi domaćinstva nisu korisnici penzija
• Uverenje da svi članovi domaćinstva nisu zaduženi porezima i doprinosim
• Za decu prijava prebivališta iz PU Sombor
• Ukoliko je brak razveden – kopija presude
• Ukoliko su deca vanbračna – kopija presude za izdržavanje ukoliko je ona već doneta
• Ukoliko je prestao radni odnos- kopija rešenja
• Uverenje o državljanstvu za osobe rođene van Republike Srbije (može fotokopija)
• Katastarsko uverenje za roditelje oba supružnika

Preuzmite obrazac za podnosioca: obrazacnspz.doc

Preuzmite obrazac za članove porodice:obrazacnspp.doc