Narodna kuhinja

Narodna kuhinja kao poseban oblik socijalne zaštite o čijem obezbeđenju se stara grad, je ustanovljena u cilju socijalne zaštite i socijalne sigurnosti najugroženijih građana grada Sombora koji se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad Sombor i podrazumeva pravo na jedan besplatan topli obrok dnevno pet radnih dana u nedelji. Pravo na korišćenje usluga narodne kuhinje imaju lica koja se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad Sombor iz kategorije:
- samohrana staračka domaćinstva bez prihoda;
- lica nesposobna za rad;
- porodica gde su oba roditelja ostala bez zaposlenja i izvora prihoda;
- duševno obolela lica i lica ometena u psihofizičkom razvoju;
- druga lica za koje stručna služba Centra za socijalni rad oceni da spadaju u kategoriju socijalno najugoženijih građana grada Sombora.
Za lica u naseljenim mestima Grada kojima se priznaje pravo na korišćenje usluge narodne kuhinje, obezbediće se lanč paketi u skladu sa mesečnim potrebama određenih vrsta namirnica za pripremu toplog obroka a dinamika raspodele utvrdiće se usaglašenim planom aktivnosti Grada, Centra za socijalni rad i Organizacije Crvenog krsta u Somboru.

Preuzmite Pravilnik o narodnoj kuhinji: PNK.pdf