Informator o radu Centra za socijalni rad Sombor mozete preuzeti ovde:INFORMATOR

Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Sombor za 2015. godinuPreuzimanje

Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Sombor za 2016. godinuPreuzimanje

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30.10.2018. Novi iznosi NSP

Od 1. oktobra 201. godine primenjuju se sledeci nominalni iznosi novcane socijalne pomoći:
1. za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini od 8.374,00 dinara;
2. za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini od 4.187,00 dinara;
3. za dete do 18 godina u iznosu od 2.512,00 dinar.

12.10.2018. Juče održana sednica upravnog odbor

Na jučerašnjoj sednici Upravnog odbora naše ustanove doneta je odluka o raspisivanju konkursa za izbor direktora.
Javni poziv

4.9.2017. Mihajlović: Sombor za primer

Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović danas posetila našu ustanovu i pustila u rad panik taster koji je instaliran u objektu u Karadordjevoj ulici, a ovom dogadjaju prisustvovala je i gradonačelnica Dušanka Golubović koja je tom prilikom istakla:
-Postavljanje panik tastera omogućiće veći stepen zaštite zaposlenih kada je u pitanju rad sa korisnicima, i drugim opeasnim situacijama koje su se javljale u praksi, na srecu ne kod nas.
Potpredsednica Zorana Mihajlović rekla je da Sombor služi kao primer drugim sredinama po tome kako sve institucije deluju kao tim kada je u pitanju nasilja u porodici, a instaliranje panik tastera je podrška Vlade Republike Srbije centrima za socijalni rad i domovima zdravlja.
-To je jedan vidi prevencije, pomoć svim zaposlenima, to ne može da reši potencijalne probleme ali sigurno može da pomogne. Mi smo obezbedili 60 panik tastera jedan deo ce biti u domovima zdravlja, a drugi u centrima za socijalni rad na teritoriji Srbije, rekla je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović.

panik

29.8.2017. Javni poziv

Na osnovu člana 4. Pravilnika o pružanju socijalno edukativnih usluga Branislav Hadži Bojanić, v.d. direktora Centra za socijalni rad Sombor upućuje:
JAVNI POZIV
Sledecim strucnjacima: logopedima, oligofrenolozima, tiftolozima, surdolozima, somatopedima i specijalnim pedagozima zainteresovanim za pružanje dodatnih defektoloških tretmana deci školskog uzrasta (od 5 do 8 razreda osnovnih škola na teritoriji grada i naseljenih mesta) da se jave Centru za socijalni rad Sombor putem e-mail adrese:lokalne.usluge@csrsombor.org.rs.
Pored prijeva potrebno je dostaviti i skenirana dokumenta: očitana lična karta, diploma, licenca., a sve to do do 8. Septembra 2017. godine.

12.4.2017. Novi iznosi NSP

Od 1. aprila 2017. godine primenjuju se sledeci nominalni iznosi novcane socijalne pomoći:
1. za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini od 8.168,00 dinara;
2. za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini od 4.084,00 dinara;
3. za dete do 18 godina u iznosu od 2.451,00 dinar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *