Informator o radu Centra za socijalni rad Sombor mozete preuzeti ovde:INFORMATOR

Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Sombor za 2015. godinuPreuzimanje

Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Sombor za 2016. godinuPreuzimanje

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19.10.2017. Novi isnosi NSP

Od 1. oktobra 2017. godine primenjuju se sledeci nominalni iznosi novcane socijalne pomoći:
1. za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini od 8.201,00 dinar;
2. za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini od 4.101,00 dinara;
3. za dete do 18 godina u iznosu od 2.460,00 dinara.

4.9.2017. Mihajlović: Sombor za primer

Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović danas posetila našu ustanovu i pustila u rad panik taster koji je instaliran u objektu u Karadordjevoj ulici, a ovom dogadjaju prisustvovala je i gradonačelnica Dušanka Golubović koja je tom prilikom istakla:
-Postavljanje panik tastera omogućiće veći stepen zaštite zaposlenih kada je u pitanju rad sa korisnicima, i drugim opeasnim situacijama koje su se javljale u praksi, na srecu ne kod nas.
Potpredsednica Zorana Mihajlović rekla je da Sombor služi kao primer drugim sredinama po tome kako sve institucije deluju kao tim kada je u pitanju nasilja u porodici, a instaliranje panik tastera je podrška Vlade Republike Srbije centrima za socijalni rad i domovima zdravlja.
-To je jedan vidi prevencije, pomoć svim zaposlenima, to ne može da reši potencijalne probleme ali sigurno može da pomogne. Mi smo obezbedili 60 panik tastera jedan deo ce biti u domovima zdravlja, a drugi u centrima za socijalni rad na teritoriji Srbije, rekla je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović.

panik

29.8.2017. Javni poziv

Na osnovu člana 4. Pravilnika o pružanju socijalno edukativnih usluga Branislav Hadži Bojanić, v.d. direktora Centra za socijalni rad Sombor upućuje:
JAVNI POZIV
Sledecim strucnjacima: logopedima, oligofrenolozima, tiftolozima, surdolozima, somatopedima i specijalnim pedagozima zainteresovanim za pružanje dodatnih defektoloških tretmana deci školskog uzrasta (od 5 do 8 razreda osnovnih škola na teritoriji grada i naseljenih mesta) da se jave Centru za socijalni rad Sombor putem e-mail adrese:lokalne.usluge@csrsombor.org.rs.
Pored prijeva potrebno je dostaviti i skenirana dokumenta: očitana lična karta, diploma, licenca., a sve to do do 8. Septembra 2017. godine.

12.4.2017. Novi isnosi NSP

Od 1. aprila 2017. godine primenjuju se sledeci nominalni iznosi novcane socijalne pomoći:
1. za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini od 8.168,00 dinara;
2. za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini od 4.084,00 dinara;
3. za dete do 18 godina u iznosu od 2.451,00 dinar.

6. 10. 2016. Smena na čelu CSR Sombor

Posle podnete ostavke Silvije Kranjc, dugogodišnje direktorke Centra za socijalni rad, Skupština grada Sombora imenovala je vršioca dužnosti direktora. Tu dužnost će narednih godinu dana obavljati Branislav Hadži Bojanić, master pravnik, dosadašnji rukovodilac pravne službe u ustanovi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ovde možete da preuzmete pravilnike kojima se utvrđuju standardi usluga u sferi socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Sombora, definišu kriterijumi i merila za utvrđivanje prava i uslovi koje moraju da ispune pružaoci usluga. Pravilnike preuzmite ovde : PRAVILNICI