HRANITELJSTVO

Hranitelj je lice koje obezbeđuje i organizuje prihvat i kompletnu brigu o detetu bez roditeljskog staranja u okviru svoje prirodne porodice. Na taj način hranitelj obezbeđuje, koliko je to moguće, prirodne uslove za optimalni razvoj i odrastanje ove dece do njihovog konačnog profesionalnog i socijalnog osposobljavanja za samostalni život. 

Hraniteljstvo je odnos koji se određuje ugovorom o hraniteljstvu između deteta i njegovog hranitelja. U Hraniteljstvu kao obliku socijalne i porodično-pravne zaštite dece od posebnog značaja je praćenje od strane stručnog tima Centra za socijalni rad. Praćenje realizacije hraniteljstva pokazuje svrhu i opravdanost izbora ovog oblika zaštite dece kao posebno značajnog u zbrinjavanju dece bez brige prirodnih roditelja.

Potencijalni hranitelj kao i članovi njegove porodice ne smeju da budu lišeni poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava. Hranitelj ne sme da bude lice materijalno neobezbeđeno u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Tim kada odlučuje o izboru hranitelja obavezno ima u vidu i lične osobine lica koja žele da budu hranitelji.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva i obradu hraniteljske porodice:
• pisani zahtev;
• fotokopija lične karte;
• lekarsko uverenje (roze obrazac);
• uverenje da lice nije pod istragom;
• uverenje da lice nije lišeno roditeljskog prava;
• uverenje da lice nije lišeno poslovne sposobnosti;
• potvrda o visini prihoda;
• dokaz o imovini (ugovor o stanu i izvod iz zemljišnih knjiga).


Potencijalni hranitelj zahtev podnosi Centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad svoju delatnost bazira na zaštiti prava i interesa dece bez obzira na vrstu njihove ugroženosti.