DODATAK ZA NEGU I POMOĆ DRUGOG LICA

Ostvarenje ovog prava podrazumeva poseban novčani dodatak koji službe socijalne zaštite daju licima u stanju socijalne potrebe, a koja su zbog težeg psihičkog ili fizičkog oštećenja u zadovoljavanju svojih egzistencijalnih potreba u potpunosti upućena na pomoć drugih lica i zbog čega imaju vanredne i uvećane rashode.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

• pisani zahtev;
• fotokopija lične karte;
• fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih ili venčanih;
• ukoliko je lice rođeno van teritorije Srbije – uverenje o državljanstvu;
• uverenje da podnosilac zahteva ne prima penziju PIO;
• fotokopija zdravstvene knjižice;
• predlog za veštačenje (obrazac br. 1);
• uverenje o nezaposlenosti;
• fotokopija medicinske dokumentacije;

Pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica

Pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica imaju lica koja su pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostrvarila po proipisima socijalne zaštite ili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i kod kojih je utrvđeno 100% telesno oštećenje po jednom osnovu.