Uloga Centra u brakorazvodnom postupku

Sud po službenoj dužnosti dostavlja zahtev Centru za socijalni rad za sprovođenje postupka procene roditeljske podobnosti za vršenje roditeljskog prava(zajedničko ili samostalno).

Kada stranke u brakorazvodnoj parnici prihvate psiho-socijalno savetovanje, sud će na njihov predlog, ili uz njihovu saglasnost, poveriti posredovanje nadležnom organu starateljstva, bračnom ili porodičnom savetovalištu, odnosno drugoj ustanovi koja je specijalizovana za posredovanje u porodičnim odnosima, da sprovedu mirenje. 
I, u još jednom slučaju u postupku razvoda braka može, ukoliko mu sud to poveri, Centar da posreduje. Kada mirenje ne uspe, sprovodi se nagodba, dakle kada je postupak za razvod pokrenut tužbom, a mirenje supružnika nije uspelo.

Kada je nagodba uspela? Odgovor je u članu 243. Porodičnog zakona

(1) Ako supružnici postignu sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine, smatraće se da je nagodba uspela.
(2) Ako supružnici postignu samo sporazum o vršenju roditeljskog prava ili samo sporazum o deobi zajedničke imovine, smatraće se da je nagodba delimično uspela.
(3) Ako je nagodba uspela ili je delimično uspela, sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine unosi se u izreku presude o poništenju ili razvodu braka.
(4) Ako je nagodba uspela ili je delimično uspela, sporazum supružnika o vršenju roditeljskog prava unosi se u izreku presude o poništenju ili razvodu braka ukoliko sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.