Ostarela lica

Ostarela lica bez porodičnog staranja, ostarela lica bez sredstava za život, ostarela, teže hronično obolela i invalidna lica, ostarela lica sa porodičnim problemima, ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj. 

Oblici i mere zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, kućna nega i pomoć u kući, dodatak za tuđu negu i pomoć, starateljstvo-stalno ili privremeno, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi i druge mere i usluge socijalne zaštite.