Odrasla fizički i psihički ometena lica

Ovu kategoriju čine: odrasla lica sa oštećenim vidom i sluhom, mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica, duševno obolela odrasla lica, mentalno nedovoljno razvijena i invalidna odrasla lica 

Oblici i mere zaštite: starateljstvo, dodatak za tuđu negu i pomoć, kućna nega i pomoć u kući, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi, i druge mere i usluge socijalne zaštite.