Odrasla lica

1. Lica sa porodičnim problemima 

Oblici i mere zaštite: po zahtevu suda regulisanje viđanja dece i roditelja kojem dete nije povereno, posredovanje,zastupanje dece u postupku podele imovine, savetodavno-terapijski rad (savetovalište za brak i porodicu). Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

2. Lica sa nasiljem u porodici 

Oblici i mere zaštite: izdvajanje iz porodice i smeštaj u adekvatnu ustanovu, savetodavno-terapijski rad sa nenasilnim članovima porodice. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

3. Lica koja su usvojitelji, hranitelji 

Oblici i mere zaštite: procena podobnosti i obuka zainteresovan lica za usvojenje i hraniteljstvo.