Deca sa poremećajima u ponašanju

Kao jedna od posledica višegodišnje krize u društvu poslednjih godina je evidentan problem maloletničke delinkvencije. Reč je o terminu koji podrazumeva sve vrste devijantnog ponašanja dece i omladine koje izlaze iz okvira opšteprihvaćenih normi ponašanja određene sredine. I ovde je neophodna saradnja na relaciji roditelji - škola - zdravstvene ustanove - MUP - Centar za socijalni rad, kako bi se reagovalo već na samom početku asocijalnog ponašanja mladih (skitnja, besposličenje, bežanje iz škole, prostitucija, upotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci).

Centar za socijalni rad ima značajnu ulogu u realizovanju svih nivoa društvenog reagovanja na prestupništvo mladih na teritoriji njihovog prebivališta.

Prema relevantnim zakonskim propisima Centar za socijalni rad vrši procenu i realizuju najpogodnije mere za resocijalizaciju dece sa asocijalnim ponašanjem kao i krivično neodgovornu. Nakon timske obrade Centar dostavlja mišljenje sudu, predlog najadekvatnije vaspitne mere. Po donošenju sudske odluke organizuje i sprovodi vaspitne mere iz otvorene zaštite, prati rezultate resocijalizacije zavodskih vaspitnih mera i učestvuje u organizovanju uslova za uključivanje maloletnika u normalan život po isteku kazne.